నా పేరు సూర్య నా ఇల్లు ఇండియా సాంగ్ రేపు విడుదల

Share this article

మహాశివరాత్రి శుభాకాంక్షలతో నా పేరు సూర్య నా ఇల్లు ఇండియా చిత్రం లోని రెండోవ పాట “లవర్ అస్ల్సో ఫైటర్ అల్సొ “పాటను రేపు విడుదల చేయనున్నారు అని చిత్ర యూనిట్ సబ్యులు తెలిపారు Allu-arjun

Help us to improve by answering this simple question?

Subscribe to our YouTube Channel


Share this article